Elektronikus számlázás

Elektronikus számlázás

Elektronikus számlázás

Szolgáltatásaink minőségének növelése érdekében, valamint környezetvédelmi okokból cégünk 2016-tól elektronikusan is ki tudja bocsátani a számláit. Meggyőződésünk, hogy hosszútávon ez az Önök részéről is egyszerűbb adminisztratív teendőket és így költségcsökkentést eredményez. Az elektronikus számlázáshoz az Önök hozzájárulásásra is szükség van. Amennyiben ezt az eljárást az Önök cége elfogadja és szeretné az általunk kiállított számlákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva megkapni, úgy egy Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni, melyet a Letölthető dokumentumokban is megtalál.

Mit jelent az elektronikus számla?

Az elektronikus számla egy fájl, ami elektronikusan hitelesített formában ugyanazokat a számlaadatokat tartalmazza, mint a papír számla.
Az elektronikus számlát a számlakibocsátó a jogszabályoknak megfelelően elektronikus úton „lebélyegzi” és elektronikusan aláírja. Az ilyen módon hitelesített számla tartalma nem módosítható, ezért ugyanúgy könyvelhető, mint egy hagyományos papír számla. Nem minősül elektronikus számlának a papír számla szkennelt verziója, és a számla adatait hitelesítés nélkül tartalmazó – például Word vagy PDF – fájl sem.

Elektronikus számlának kell tekinteni minden számlát, melyet elektronikus úton bocsátottak ki és fogadtak be, azaz a kibocsátótól valamilyen elektronikus csatornán került továbbításra a befogadó felé. A kiállítónak biztosítani kell a számla adattartalmának sértetlenségét, hitelességének eredetiségét és olvashatóságát.

Az e-számla formai és tartalmi követelményeiről az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175.§ (3 b) pontja rendelkezik.

Hogyan működik az elektronikus számlázás?

1. A számlakibocsátó elkészíti és hitelesíti az elektronikus számlát, majd vagy maga küldi el (e-mailben vagy interneten keresztül) a számlabefogadóhoz, vagy egy ezzel foglalkozó szolgáltatót (konszolidátor) bíz meg a kézbesítéssel. A számlához esetlegesen csatolható a teljesítéshez szükséges egyéb bizonylat is.
2. A számlabefogadó a saját eddigi gyakorlata szerint megnézi a számlát, jóváhagyja vagy megreklamálja. A számlát a befogadó a saját számítógépén / szerverén, vagy egyéb archiváló szolgáltatónál tárolhatja.
3. A könyvelő a saját számítógépén látja a számlát, amit a papír számlákkal egyező módon számítógépes rendszerben könyvel.
4. NAV ellenőrzéskor az ellenőr az elektronikus számlát és a könyvelést vizsgálja.

Az e-számla részei

Elektronikus aláírás

Az elektronikus számla elkészítéséhez a számla adattartalmán felül szükséges elektronikus aláírás és időbélyegző is. Az elektronikus aláírás azt jelenti, hogy egy, az elektronikus dokumentumhoz (pl. számlához) kapcsolt adathalmaz tanúsítja, hogy ki az, aki azt az adathalmazt hozzáfűzte a dokumentumhoz, vagyis ki írta alá az elektronikusan kiállított számlát. Az aláírás elkészítéséhez egy aláírói tanúsítvány szükséges: ez a tanúsítvány mutatja meg, hogy az adott elektronikus aláírásnak (mely aláírás ténylegesen nem hasonlít a kézi aláírásra, hanem egy alfanumerikus aláírási kódot jelent) ki a tulajdonosa.

Elektronikus időbélyegző

Az elektronikus időbélyegzőt az elektronikus számlán ez elektronikus aláírást követően helyezik el, így ez azt bizonyítja, hogy az adott dokumentum az időbélyegzés időpontban már létezett. Az időbélyegzés szolgáltatást időbélyegzés szolgáltató nyújtja. Az elektronikus időbélyegzőt mindig az időbélyegzést nyújtó szolgáltató hozza létre (általában az adott dokumentum egy lenyomatának a szolgáltató részére történő megküldése révén). Segítségével az elektronikus számla kapcsán már nem csak a kiállító személye azonosítható, hanem az az időpont is, amikor a számlát időbélyegezte, tehát amikor a számla már ebben a formában létezett. (Ez fontos lehet pl. akkor, ha az aláíró tanúsítványt időközben visszavonják. Ebben az esetben az időbélyegző segítségével egyértelműen eldönthető, hogy a számlát a tanúsítvány visszavonása előtt vagy után bocsátották-e ki.)

Az e-számla megnyitásához a számítógépen telepítve kell, hogy legyen az Adobe Acrobat Reader minimum 8-as verziójú szoftvere.

Letölthető dokumentumok